Aquarium schoonmaken

lees meer

Vijver onderhoud

lees meer

A2Koi.nl

lees meer

Soorten vissen

Geplaatst op: 29-01-2019

Wereldwijd zijn er ruim 32.000 bekende soorten vissen die zijn onderverdeeld in meer dan 500 families. Er worden nog regelmatig nieuwe ontdekt en u kunt ze bijna overal ter wereld vinden. Een gedeelte is geschikt voor menselijke consumptie, maar dat geldt niet voor alle vissoorten.

Vissoorten

De ruim 32.000 bekende vissoorten kunnen we verdelen op verschillende manieren. De meest gebruikte manier is om deze onder te verdelen in milieu, taxonomie of voortbeweging. Ze worden ook regelmatig ingedeeld op giftigheid, hoe ze eruit zien en waar ze vandaan komen.

Taxonomie

De verschillende vissoorten kunnen aan de hand van taxonomie worden ingedeeld. Taxonomie is een systematische ordening aan de hand van criteria. Hoe worden deze vissoorten dan ingedeeld? Dit gebeurt aan de hand van hoofdcategorieën. Deze gaan van boven naar onder:   
rijk → stam → klasse → orde → familie → geslacht → soort
Hierdoor ontstaat er een enorm schema van alle vissen waarin u makkelijk kunt zien welke soorten bij elkaar horen, welke vissen tot dezelfde familie horen en welk geslacht een bepaalde vis heeft.

Milieu

Het is ook mogelijk om de verschillende vissen in te delen aan het milieu oftewel de leefomgeving. Hierbij kijken we naar de geografische locatie en het water waar ze in leven. Als we vissen indelen naar milieu, dan onderscheiden we drie soorten vissen:

  • Zoetwatervissen
    Deze komen voor in plassen, rivieren, beken en andere stromen. Bekende zoetwatervissen zijn zalm, paling, de snoekbaars en de karper.
  • Brakwatervissen
    Deze komen voor in overgangsgebieden tussen zee en rivier en in mangroves. Brakwatervissen die bij veel mensen wel bekend voorkomen zijn schollen, de kogelvis en de baars.
  • Zoutwatervissen
    Komen voor in zeeën en saline milieus. De meest bekende zoutwatervissen zijn kabeljauw, makreel, haring en schelvis.

Voortbeweging

De derde methode om de verschillende soorten vissen te categoriseren is aan de hand van de voortbeweging. Er zijn langzame en snelle vissen, soorten die springen tijdens het zwemmen en zelfs vliegende vissen. De langzaamste vissen zijn zeepaardjes. Deze leggen ongeveer 5 meter af in één uur. De snelste vissen zijn de pacifistische zeilvis en de zwarte marlijn waarbij snelheden van 110 kilometer per uur zijn waargenomen.